Przyczepy. DMC, RMC, wymiary, masa, zespoły pojazdów.

Rzeczywista masa całkowita przyczepy (nie dotyczy naczep) ciągniętej przez:

Samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%.
Motocykl lub motorower – nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
Zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego może składać się najwyżej z 3 pojazdów. Długość zespołu 3 pojazdów nie może przekraczać 22 m.
Zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – z 2 pojazdów. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m.
Długość pojazdu samochodowego i naczepy nie może przekraczać 16,5 m.
Długość motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy nie może przekraczać 4 m.

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita poniżej 750 kg) przy czym ciężar maksymalny zestawu może wynosić 4250 kg.
Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka (dopuszczalna masa całkowita powyżej 750 kg) przy czym ciężar maksymalny zestawu może
wynosić 3500 kg a rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu.

Prawo jazdy kategorii B z kodem 96 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu. Zespołem tych pojazdów może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii B+E stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t a rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu. Kategoria ta uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą
(przyczepami).

Artykuł znajdziesz również w naszym podręczniku dla kursantów https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!