Elementy wyposażenia pojazdu zabronione podczas egzaminu na prawo jazdy.

Warunki techniczne pojazdów do nauki jazdy oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (dostępny do ściągnięcia pod artykułem).

Na przykładzie kategorii B będzie to:
Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, powinien być wyposażony w:
1. dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym
2. dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe
3. dodatkowe lusterko wewnętrzne
4. ogrzewaną tylną szybę
5. apteczkę doraźnej pomocy
6. ogumione koło zapasowe
oraz powinien:
7. mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t
8. mieć długość przekraczającą 3,5 m
9. osiągać prędkość co najmniej 100 km/h.

Jednocześnie obowiązuje „zalecenie” Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 2017 roku odnośnie zabronionego wyposażenia dodatkowego pojazdów egzaminacyjnych, które mogło by ułatwić osobie egzaminowanej uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym (pismo do ściągnięcia pod artykułem). Ministerstwo posiłkuje się paragrafem 32 z rozporządzenia o egzaminowaniu:
„W przypadku gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.”

Ministerstwo w „zaleceniu” wypunktowuje również zakres dodatkowego wyposażenia stanowiącego pomoc we właściwym wykonaniu zadań, którego użycie powinno skutkować negatywnym wynikiem egzaminu państwowego. Są to urządzenia i systemy elektronicznego i automatycznego wspomagania jazdy kierowcy:

  • czujniki parkowania
  • kamery cofania
  • urządzenia wspomagające ruszanie pod górę
  • systemy ostrzegające o pojeździe w polu martwym
  • aktywne urządzenia wspomagające hamowanie
  • systemy auto-parkowania
  • systemy ostrzegające o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
  • systemy rozpoznające znaki drogowe
  • itp (tu Ministerstwo zostawiło furtkę dla wszelkich innych urządzeń)

Jeżeli pojazd egzaminacyjny lub podstawiony na egzamin pojazd OSK posiada takie systemy to przed rozpoczęciem egzaminu powinny one zostać zdeaktywowane lub ich działanie powinno być uniemożliwione poprzez np. zasłonięcie kamery cofania.

Najnowsza interpelacja poselska „w sprawie możliwego paraliżu systemu szkolenia i egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców” z 8 lutego 2019 roku ma to zmienić i doprecyzować przepisy, link do interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=FFA35D2505FE66F6C125839F004D7851


Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!