“Rondo” czy “skrzyżowanie z ruchem okrężnym”? Geneza nazewnictwa.

Wbrew powszechnej opinii w środowisku szkoleniowym gdzie panuje zasada aby używać sformułowań zgodnych z zapisami w ustawach i rozporządzeniach, zwrot “rondo” nie jest potocznym określeniem “skrzyżowania na którym ruch odbywa się dookoła wyspy” czy skrzyżowania o ruchu okrężnym” ale pełnoprawnym ustawowym zwrotem. Rozporządzenia określające to nazewnictwo dostępne poniżej do pobrania.

W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych występuje znak C-12 „ruch okrężny”. Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku oraz znak
A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, który ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Akt jednolity z 2019 roku do pobrania poniżej.

W ustawie “Prawo o ruchu drogowym” znajdujemy określenie “skrzyżowania o ruchu okrężnym” w przypadku zasad dotyczących wyprzedzania: “Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.” Plik do ściągnięcia tutaj:

W szczegółowych warunkach technicznych znaków i sygnałów drogowych pojawiają się określenia “skrzyżowanie z ruchem okrężnym wokół placu lub wyspy”, “skrzyżowanie z ruchem wokół wyspy centralnej”, “skrzyżowanie z ruchem wokół wyspy”. Plik do pobrania poniżej.

Czy funkcjonują inne oficjalne nazewnictwa? Proszę o komentarze z przytoczonymi numerami ustaw, które nie pojawiły się w zestawieniu.

Zostaw komentarz