Obrady na zwiększonym bezpieczeństwem ruchu drogowego

Rada Ministrów obradowała 13 lipca 2021 r. nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w sprawie wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawą bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi

Przejazdy kolejowe:

Grzywna od 2000 zł do 30000 zł za niebezpieczne zachowania jak objeżdżanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na przejazd jeśli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, wjeżdżanie na przejazd jeżeli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Stawki OC:

Powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Zachowanie wobec pieszych:

Minimalna grzywna od 1500 zł za wyprzedanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Niebezpieczne zachowania na drodze:

Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzenie przepadku pojazdu za jazdę po alkoholu, powiązanie wysokości stawek OC z liczbą punktów karnych.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!