Nowe zasady egzaminowania

Artykuł dotyczy tylko zmian w zadaniach egzaminacyjnych oraz podczas przerwania egzaminu. Pełna treść rozporządzenia do pobrania na dole strony.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r. Poz. 1426 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 

Tabela 1 – przerwanie egzaminu. Zmiana ze względu na nowe przepisy z pierwszeństwem pieszych obowiązujące od 1 czerwca 2021:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.
Grafika autorska z podręcznika “Encyklopedia Kierowcy”

Tabela 4 – zadania egzaminacyjne

 • Sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym: Sposób wykonania części zadania otrzymuje brzmienie:
  „– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m,”, 
 • Z zadania „płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (…) obserwacja toru jazdy (…)” skreśla się kategorie C1, C, D1.
 • Dodaje się te kategorie (C1, C, D1) do zadania „płynna jazda do przodu pasem ruchu, cofanie po prostej i łuku, możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu (…).
 • Zmiana jednej możliwości opuszczenia miejsca kierowcy w celu sprawdzenia pozycji na: „W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.”
 • W zadaniu 4 (parkowanie prostopadłe tyłem) osoba egzaminowana może wybrać kierunek wjazdu: „Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.”
Grafika autorska z podręcznika “Encyklopedia Kierowcy”
 • w tabeli nr 7  – Przejazd przez skrzyżowania równorzędne dodaje się brzmienie:– „w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.”
Grafika autorska z podręcznika “Encyklopedia Kierowcy”
 • Zmiana metrażu placu dla kategorii C + E, poniżej aktualna tabela nr 10
 • W tabeli 11 zmiana wymiarów„parkowanie skośne i prostopadłe”, poniżej aktualne tabele

link do pobrania rozporządzenia:

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!