Nie są wydawane już karty pojazdu i nalepki kontrolne

Od 4 września 2022 r. nie są już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne.

Opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadziła możliwość dostępu do centralnej ewidencji pojazdów przez organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego.

Faktyczne oszczędności:

rejestracja samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy:

  • karta pojazdu – 75 zł
  • nalepka kontrolna – 18,5 zł
  • opłata ewidencyjna – 1 zł

rejestracja samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych:

  • nalepka kontrolna – 18,50 zł
  • opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Koszt zarejestrowania od 4 września 2022 samochodu osobowego w w/w przypadkach wyniesie 161,50 zł.

Oprócz tego przypominamy, że od 31 stycznia 2022 r. można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i  wycofać czasowo z ruchu uszkodzony samochód osobowy.

Faktyczne oszczędności:

  • tablice rejestracyjne – 80 zł,
  • nalepka kontrolna – 18,50 zł,
  • opłata ewidencyjna – 1 zł),
  • pozwolenie czasowe – 113,5 zł (dodatkowo 13,5 zł oraz 0,5 zł opłaty ewidencyjnej).

Koszt zarejestrowania od 31 stycznia br. samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego – 67 zł. 

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu jest możliwe, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!