Skrzyżowania z ruchem okrężnym

Opisane zasady są uogólnione, jednakże dopóki zakres przepisów odnośnie skrzyżowań nie zostanie ustawowo sprecyzowany będą dwie podstawowe formy sygnalizowania manewru jazdy w lewo oraz zawracania (niezależnie od słuszności…

Read More

Holowanie.

Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:• Prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem.• W pojeździe holowanym…

Read More