“Rondo” czy “skrzyżowanie z ruchem okrężnym”? Geneza nazewnictwa.

Wbrew powszechnej opinii w środowisku szkoleniowym gdzie panuje zasada aby używać sformułowań zgodnych z zapisami w ustawach i rozporządzeniach, zwrot “rondo” nie jest potocznym określeniem “skrzyżowania na którym ruch odbywa się dookoła wyspy” czy skrzyżowania o ruchu okrężnym” ale pełnoprawnym ustawowym zwrotem. Rozporządzenia określające to nazewnictwo dostępne poniżej do pobrania. W rozporządzeniu w sprawie znaków …

“Rondo” czy “skrzyżowanie z ruchem okrężnym”? Geneza nazewnictwa. Czytaj dalej »

Ruch rowerów

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: Korzystanie z chodnika lub …

Ruch rowerów Czytaj dalej »

Egzamin nie został przeprowadzony za brak dokumentów pojazdu

W Zielonogórskim WORDzie doszło do zdarzenia w którym egzaminator poprosił osobę egzaminowaną o dokumenty (dowód rejestracyjny oraz polisę ubezpieczeniową) do pojazdu marki Toyota Yaris, podstawionej przez szkołę jazdy z Zielonej Góry. Dokumenty nie zostały znalezione w samochodzie więc egzamin nie został przeprowadzony. Wymóg okazania aktualnych badań technicznych i polisy ubezpieczeniowej wynika w tym przypadku z …

Egzamin nie został przeprowadzony za brak dokumentów pojazdu Czytaj dalej »

Ruch pieszych

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany …

Ruch pieszych Czytaj dalej »

“Jazda na suwak” – interpelacja i odpowiedź z Ministerstwa

Treść interpelacji: Szanowny Panie Ministrze! Jazda “na suwak” polega na tym, by w momentach, kiedy droga się zwęża, a jeden z pasów zanika, wpuszczać auta z tego pasa na główny pas. Kierowcy z głównego pasa mogą jechać płynnie, ale zostawiając między sobą odpowiednio dużo odstępu, tak by naprzemiennie pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikającego pasa. Ta …

“Jazda na suwak” – interpelacja i odpowiedź z Ministerstwa Czytaj dalej »

Wyrok dla niemieckiej szkoły jazdy a podatek VAT od “kształcenia zawodowego” dla wszystkich kategorii prawa jazdy w Polsce

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie anulowania zwolnienia z podatku VAT dla niemieckiej szkoły jazdy A & G Fahrschul-Akademie GmbH i uznał ją jako jednostkę o charakterze edukacyjnym a jednak działającą w interesie publicznym. Niemiecki wyrok jest wiążący dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Na chwilę obecną usługi “kształcenia zawodowego” są ustawowo zwolnione z …

Wyrok dla niemieckiej szkoły jazdy a podatek VAT od “kształcenia zawodowego” dla wszystkich kategorii prawa jazdy w Polsce Czytaj dalej »

Dzisiejsze obrady sejmu o zmianie ustawy ” Prawo o ruchu drogowym” dotyczące cofania liczników.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny Uzasadnienie z druku 2878 projektu ustawy: Zjawisko nieuprawnionej ingerencji we wskazania licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) przybrało w ostatnich latach skalę nieakceptowalną społecznie. W przeważającej mierze proceder ten obejmuje pojazdy samochodowe i ukierunkowany jest na osiągnięcie przez …

Dzisiejsze obrady sejmu o zmianie ustawy ” Prawo o ruchu drogowym” dotyczące cofania liczników. Czytaj dalej »

Akt jednolity “rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych”. Jest przełom w sprawie.

Po wielu latach Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wreszcie akt jednolity “rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych” w rządowym dzienniku ustaw. Na pewno rozwieje to szereg wątpliwości i ułatwi pracę z ustawą. Pozwoli również na zlikwidowanie wielu nieścisłości z którymi borykają się instruktorzy i osoby związane z branżą. Ze względu, że do tej pory rozporządzenie było …

Akt jednolity “rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych”. Jest przełom w sprawie. Czytaj dalej »

Nowy wzór prawa jazdy od 3 marca 2019 roku.

WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ obowiązujący od 4 marca 2019 r. Nie zawiera on adresu zameldowania. Dotychczasowo wydane dokumenty nie wymagają wymiany do momentu wygaśnięcia ważności. Powodem nowelizacji jest dostosowanie obecnych przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że pobieranie opłat od wydania dokumentu po zmianie adresu np. przy nadawaniu nowej nazwy …

Nowy wzór prawa jazdy od 3 marca 2019 roku. Czytaj dalej »

Skrzyżowania z ruchem okrężnym

Opisane zasady są uogólnione, jednakże dopóki zakres przepisów odnośnie skrzyżowań nie zostanie ustawowo sprecyzowany będą dwie podstawowe formy sygnalizowania manewru jazdy w lewo oraz zawracania (niezależnie od słuszności którejkolwiek ze stron sporu egzaminy państwowe są przeprowadzane obiema metodami w zależności od wewnętrznych ustaleń i interpretacji przepisów ruchu drogowego konkretnego WORDu): Zasady ogólne Wybrane rodzaje skrzyżowań …

Skrzyżowania z ruchem okrężnym Czytaj dalej »