Zatrzymanie i postój

Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach,…

Read More