Część praktyczna egzaminu państwowego na placu manewrowym.

Zadanie 1.
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy i ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
• Poziom oleju w silniku.
• Poziom płynu chłodzącego.
• Poziom płynu hamulcowego.
• Obecność płynu w spryskiwaczach.
• Działanie sygnału dźwiękowego.
• Działanie świateł pozycyjnych/postojowych.
• Działanie świateł mijania.
• Działanie świateł drogowych,
• Działanie świateł hamowania „STOP”.
• Działanie świateł cofania,
• Działanie świateł kierunkowskazów.
• Działanie świateł awaryjnych.
• Działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występują.

Sposób wykonania zadania.
• Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
• Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
• W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, hamowania „STOP” oraz cofania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
• Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania. Urządzenie losuje 2 elementy.

Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania zadania.
• W lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem.
• W prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.
• W wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem.
• Zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

• Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A – wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce. Sposób wykonania zadania: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).


• Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T: sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut. Sposób wykonania zadania: podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę, cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia, regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.


• Dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadanie 2.
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:

• Uruchomienie silnika pojazdu.
• Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym.
• Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.
• Płynne ruszenie: zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
• Dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
• Dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T: płynna jazda
do przodu pasem ruchu, cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
• Nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
• Nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich.
• Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu, w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

Zadanie 3 oraz 4.

Zadanie 3 oraz 4.
(Dotyczy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T).

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem wyjazd tyłem).
• Sposób wykonania zadań: możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd nie może: wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu, naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko, potrącić pachołków lub tyczek, pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska, właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Zadanie 5.
(Dotyczy kategorii C1, C, D1, D)

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
• Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
• Sposób wykonania zadania: możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd nie może: naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz najechać na krawężnik,pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Zadanie 6.
(Dotyczy kategorii A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E).

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.

Zadanie 7.
(Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A)

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).
• Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
• 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami.
• Sposób wykonania zadania: niepodpieranie się nogami, niepotrącanie pachołków.

Zadanie 8.
(Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A)

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).
• Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika, 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
• Sposób wykonania zadania: średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h (nie dotyczy kategorii AM), przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu (nie dotyczy kategorii AM). niepodpieranie się nogami, niepotrącanie pachołków.

Zadanie 9 .
(Dotyczy kategorii A1, A2, A)

Ominięcie przeszkody.
• Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
• 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania: prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż
50 km/h, przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, niepodpieranie się nogami, nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków.

Zadanie 10.
(Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A).

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
• Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
• 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8. Sposób wykonania zadania: niepodpieranie się nogami, nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków.

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. w szczególności:
• Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk.
• Najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki.
• Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania.

Artykuł w całości dostępny również w podręczniku „Zdaj testy i egzamin praktyczny. Prawo jazdy kat. BAT.” link

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!