Osoba egzaminowana skazana na więzienie za ściąganie na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy.

Skazany podczas państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B posługiwał się urządzeniem elektronicznym przez które wysyłał pytania i odbierał prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym.

W rozporządzeniu o egzaminowaniu widnieje zapis;
„W przypadku gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.”

Egzaminowany nie przyznał się do popełnionego czynu. Nie potwierdził korzystania z zabronionych pomocy i stwierdził, że na pytania odpowiadał samodzielnie. Nic nie dało również odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Egzamin został unieważniony przez Kolegium Odwoławcze a osoba egzaminowała prawomocnie skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu.

Link do wyroku:
 http://www.orzeczenia-nsa.pl/…/uprawnienia…/243df72.html

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!