Zabrali jej prawo jazdy bo egzamin był za krótki i nie wykonała 4 zadań. Będzie pozew cywilny.

Marszałek województwa Łódzkiego unieważnił egzamin, ponieważ był za krótki o minutę.Pozytywny wynik egzaminu zaskarżyli u marszałka związkowcy z Solidarności w WORD Łódź.

Nie dość, że egzamin trwał niecałe 24 minuty to z zapisów rejestratora wynika, że osoba egzaminowana nie wykonała 4 zadań wymaganych do zakończenia egzaminu w ustawowym czasie 25 minut.

W tym przypadku rozporządzenie określa jasno i wyraźnie czas trwania egzaminu i zadania podczas niego wykonywane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

Skracam zapis dla jasności.
—————————————————————————————–
1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych w czasie nie krótszym, niż określono w (tabeli nr 8) z zastrzeżeniem (pkt 3)
—————————————————————————————–
(pkt 3)
w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
—————————————————————————————–
(tabela nr 8)
Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
Prawo jazdy kategorii: B1, B: 40 minut

Wypowiedź Radosława Banaszkiewicza, szefa Solidarności w WORD. “Osobiście nic do tej pani nie mam, nie jest jej winą, że straciła prawo jazdy. Problemem jest to, że nie powinna prawa jazdy uzyskać. My jako związek walczymy o to, by ośrodki ruchu drogowego nie podchodziły do egzaminów w sposób korporacyjny i przepuszczały kandydatów taśmowo. Chodzi o to, by prawo jazdy otrzymywała za każdym razem osoba solidnie przeegzaminowana, bo wtedy możliwość, że będzie stanowić zagrożenie w ruchu drogowym jest o wiele niższa.”

Osoba egzaminowana odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stwierdzając, że wg zapisów z wideorejestratorów używanych podczas egzaminu praktycznego wykonała wszystkie zadania z wynikiem pozytywnym i nie może ponosić winy za kardynalne błędy egzaminatora. Niestety Kolegium nie przychyliło się do odwołania a kandydatka będzie składała pozew cywilny przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu i Wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego w Łodzi.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!