Osoby niesłyszące za kierownicą ciężarówki.

W Polsce brakuje około 30 tysięcy kierowców zawodowych. 1 października 2018 ustawodawca obniżył wymagania dla uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami dla kategorii C i C1.

Ustawa o kierujących pojazdami, artyku 3a.
Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem:
1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D;
2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;
3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarze
nia.

Jeżeli nie zachodzą inne przeciwskazania wg. badania lekarskiego to osoby niesłyszące, z częściowym ubytkiem słuchu, osoby które utraciły słuch w wyniku wypadków (ok. 100 osób rocznie) mogą ubiegać się o urawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi. Ustawodawca nie wspomina o kategorii C + E, więc nie jest możliwe zdobycie uprawnień przez te osoby aby poruszać się z przyczepami i naczepami.

W naszym kraju żyje około 50 000 osób z różnymi wadami słuchu. Zmiany w prawie na ich korzyść to duża szansa na uzupełnienie braków kadrowych przez przedsiębiorców zajmujących się transportem oraz wyrównanie szans na rynku zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Mieliście już pierwszych kursantów z tą wadą na kategorie C lub C1? Jak sobie radzicie ze szkoleniem?

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!