Egzamin teoretyczny WORD

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
• 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
• 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
• 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Każde pytanie zawiera:
• Jedną prawidłową odpowiedź.
• Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
• 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia – czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Oficjalne testy i egzamin wewnętrzny od Ministerstwa Infrastruktury na www.zdamyprawko.pl oraz w każdym podręczniku dla kursanta
https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!