Rolkarze i deskorolkarze chcą jeździć po ścieżkach rowerowych. Chcą przy tym zachować statut pieszego.

Interpelacja nr 33311

do ministra infrastruktury

w sprawie dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy na ścieżki rowerowe przy zachowaniu ich statusu pieszego

Zgłaszający: Grzegorz Lipiec

Data wpływu: 12-08-2019

Szanowny Panie Ministrze,

z przyjemnością przyjąłem informację o prowadzonych pracach legislacyjnych mających na celu wprowadzenie definicji UTO i uregulowanie statusu hulajnóg elektrycznych poprzez dopuszczenie ich na ścieżki rowerowe. Jest to w dużej mierze zbieżne z postulatami, które formułowałem za pośrednictwem moich interpelacji. Ze zdziwieniem przyjąłem jednak fakt, iż w zaproponowanym projekcie zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym kompletnie zignorowano postulaty środowisk rolkarskich i deskorolkowych. Nadmienię, że to właśnie to środowisko apelowało w 2016 roku o skopiowanie do polskiego prawa rozwiązań słowackich i czeskich, które były wielokrotnie przytaczane w interpelacjach poselskich – zarówno moich, jak i innych parlamentarzystów.

Ministerstwo Infrastruktury przyznało w 2016 roku rację rolkarzom i deskorolkarzom, którzy prosili o doprecyzowanie ich statusu jako pieszego, który wyjątkowo może też korzystać z dróg rowerowych (wzorem Czech i Słowacji). Zostało to potwierdzone m.in. w odpowiedziach na interpelacje poselskie i wypowiedziach medialnych Pana Ministra. To właśnie z myślą o rolkarzach i deskorolkarzach stworzono pojęcie UTO, czyli urządzenie transportu osobistego i opracowano całkiem sensowny projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2016 roku, który miał wejść w życie w roku 2018. Ustawa nie weszła w życie dlatego, że do kategorii UTO niepotrzebnie oprócz rolkarzy i deskorolkarzy włączono również urządzenia elektryczne, nie rozróżniając obu skrajnie odmiennych grup (urządzeń sportowych i urządzeń elektrycznych). W efekcie pojawiły się całkiem sensowne wnioski, aby hulajnogi elektryczne z tej definicji wyłączyć i zakwalifikować jako formę motoroweru, mogącego dodatkowo jeździć po DDR. Co do zasady nie negowano jednak wówczas sensowności dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy na ścieżki rowerowe, a jedynie wskazywano na niebezpieczeństwa związane z rozszerzeniem tych przywilejów o użytkowników szybko jadących urządzeń elektrycznych.

Odnośnie do miejsca rolkarzy i deskorolkarzy w przestrzeni publicznej można mieć oczywiście różne opinie, ale nie powinniśmy udawać, że ci użytkownicy nie istnieją, tak jak to ma miejsce w obecnych przepisach. W obowiązującej ustawie, inaczej niż w Czechach, na Słowacji, w Austrii, Niemczech i innych krajach, słowo „rolkarz”, „rolki”, „deskorolkarz”, „deskorolka” nie pada ani razu. Ich status pieszego nie budzi zastrzeżeń, gdyż tak właśnie powinno być, jednak nie jest on zapisany wprost w definicji pieszego, a jedynie jest efektem interpretacji przepisów. Ta jednak jest dokonywana przez prawników i ekspertów, a dla przeciętnego człowieka, nieobeznanego z niuansami prawnymi, nie jest to już takie oczywiste. Stąd też dziwi, dlaczego przy okazji prac nad nowelizacją ustawy nie dokonano odpowiednich zmian w definicji pieszego, już nawet abstrahując od tego, czy rolkarzy i deskorolkarzy należy dopuścić na DDR czy nie. W słowackiej i czeskiej definicji czytamy, że pieszym jest też osoba poruszająca się na rolkach, deskorolce, nartach lub podobnym urządzeniu sportowym, dzięki czemu przepisy są dość jasne przynajmniej w tym zakresie. Wobec powyższego wnioskuję, by w podobny sposób sformułować również polską definicję pieszego.

Istnieje też spore zapotrzebowanie na wyszczególnienie, wzorem Słowacji i Czech, rolkarzy, deskorolkarzy i użytkowników podobnych urządzeń sportowych jako specyficznej podkategorii pieszych, zdefiniowanej w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Tym właśnie powinno być (i było w pierwotnym zamyśle oraz w powszechnym odczuciu) UTO, do którego nie pasują urządzenia elektryczne – te z kolei powinny być zakwalifikowane jako pojazd.

Na koniec bardzo ważna uwaga. Wiele samorządów zbudowało dedykowane trasy dla rolkarzy: np. Katowice (Dolina Trzech Stawów), Sosnowiec, Gliwice, Bielsko-Biała, Sopot (Park Północny), Kraków (Fort Batowice). Niestety trasy te, mimo że potrzebne i cieszące się sporym zainteresowaniem, są w świetle przepisów o ruchu drogowym nielegalne, gdyż brak jest definicji rolkarza i deskorolkarza oraz definicji trasy dla użytkowników tych urządzeń. Wobec powyższego kultowa katowicka trasa rolkarska w Dolinie Trzech Stawów funkcjonuje jedynie na zasadzie dżentelmeńskiej umowy – piesi tak naprawdę mogą po niej chodzić i blokować ruch rolkarzy, a Policja nie mogłaby takiej osoby ukarać mandatem.

Samorządy nie otrzymały również możliwości tworzenia dróg dla rowerzystów i rolkarzy, mimo iż jest takie zapotrzebowanie. Przykładowo, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, realizując projekt „Wisła Łączy”, zaproponował, by na Bulwarach Wiślanych zrobić dwie alejki: jedną dedykowaną pieszym z zakazem poruszania się po niej na rolkach i deskorolce i drugą przeznaczoną dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, użytkowników hulajnóg i itp. W świetle obecnych przepisów byłoby to jednak nielegalne, a również nowe przepisy zaproponowane przez resort infrastruktury nie dopuszczają takiej możliwości.

Pytania do Pana Ministra:

  1. Dlaczego po raz kolejny zignorowano bardzo dobry postulat, sprawdzone rozwiązania dotyczące rolkarzy i deskorolkarzy z Czech i Słowacji?
  2. Dlaczego w definicji pieszego nie sprecyzowano wprost, że „pieszym jest także osoba poruszająca się na rolkach, deskorolce i nartach”?
  3. Dlaczego samorządom nie nadano prawa do legalnego tworzenia torów rolkarskich i dróg dla rolkarzy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez konieczności uciekania się do wybiegów w postaci tworzenia takich tras na podstawie regulaminów parków?
  4. Słowackie i czeskie przepisy odnośnie do rolkarzy były przywoływane w wielu interpelacjach poselskich i w związku z tym zakładam, że resort dokładnie je przeanalizował. Jak Państwo oceniają ich stosowanie na Słowacji i w Czechach i jakie wnioski z tego można wyciągnąć dla Polski?

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!