Egzamin na pojeździe OSK lub własnym

Instrukcja na podstawie zasad WORD Opole, w innych miastach mogą one różnić się zależnie od interpretacji przepisów.

Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby oraz na pojeździe nie będącym w dyspozycji WORD.

Procedura podstawiania pojazdów OSK na egzamin

Przed planowaniem egzaminu praktycznego na pojeździe OSK (ośrodka szkolenia kierowców), kierownik ośrodka lub instruktor powinien podstawić pojazd OSK do siedziby lub oddziału WORD w celu weryfikacji przez Kierownika Działu Egzaminów i Nadzoru lub innego wyznaczonego pracownika WORD . Podczas weryfikacji pojazdu zwraca się uwagę na to, czy spełnia warunki   dla pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i egzaminowania zawarte w odrębnych przepisach:
1) Dz. U. z 2016r.  poz. 2022 z późn. zm (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)  §43,
2) Dz. U.  z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm (Prawo o ruchu drogowym) art. 55 ust 1,
3) Dz. U. z 2019 r. poz. 341 (Ustawa o kierujących pojazdami) art. 24, 54 ust 1, art. 54a,
4) Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.) §7 ust 1,

Po pozytywnej weryfikacji pojazdu OSK przewidzianego na egzamin państwowy Kierownik Działu Egzaminów i Nadzoru wprowadza pojazd do systemu SI WORD. Pozytywnie zweryfikowany pojazd może być planowany do kolejnych egzaminów bez konieczności powtórnych weryfikacji.

Osoba egzaminowana wyrażająca wolę przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego pojazdem OSK, który prowadził jej szkolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażenie zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Wniosek i oświadczenie osoby egzaminowanej składa się nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu.


W przypadku, gdy pojazd OSK, wskazany przez osobę egzaminowaną, którym miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu nie został podstawiony na planowaną godzinę, jest niesprawny lub uległ awarii, to osoba egzaminowana może zrezygnować z przedmiotowego pojazdu i przystąpić do egzaminu na  pojeździe ośrodka egzaminowania, pod warunkiem, że taki pojazd będzie do dyspozycji.

Po zakończonym egzaminie praktycznym, osoba upoważniona  lub egzaminator w obecności osoby egzaminowanej wyjmuje z rejestratora nośnik elektroniczny z nagraniem przebiegu egzaminu, celem zabezpieczenia i przekazania go do Działu Egzaminów i Nadzoru.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!